Teateriet Apropos & Teaterhuset Filuren

Grænser

Efter Brylluppet Fotograf: Daniel Livbjerg Bevensee

URPREMIERE

Hvad sker der, når man er ung og grænsesøgende, og man hele tiden er i tvivl om sit ståsted? Og hvordan finder man sine egne grænser, når vennerne presser på og man er i tvivl om man virkeligt tør tage udfordringen op?

 

Teaterhuset Filuren og Teateriet Apropos dykker ned i grænselandet. Vi vil undersøge, hvorfor man har, og hvorfor man får grænser. Skal jeg skubbe mine egne grænser eller skal jeg stå fast? Finder man først sin grænse, når den er blevet overskredet? Vi vil tage emnet op med det publikum, der selv er på grænsen fra teenager til voksen. Et publikum der konstant skal forholde sig til grænser i deres liv, og et publikum for hvem grænser til tider kan være svære at se.


PREMIERE

 

Boundaries

What happens, when you are young, testing limits and always in doubt about where you stand?

 

How do you find your own borders, when the friends are pushing you and you are really in doubt if you dare take up the challenge?

 

The touring theatres TEATERIET APROPOS and TEATER WUNDERBAR are taking a dive into the borderland. We want to examine, why we have and why we get boundaries. Should I push my own limits or should I stand firm? Do you discover your limits before or after they have been exceeded?

 

 

We will raise the issue with the audience, who themselves are on the border between youth and adulthood. An audience who constantly have to deal with boundaries in their lives, and an audience for whom boundaries sometimes can be hard to see.